Dạng tồn tại đặc biệt của vật chất : sinh thể sóng

lazaris being loved1

lazaris being loved1

Chúng ta đã quen với các hình thái cơ thể sống dày đặc như các dạng thực vật và động vật trên Trái đất mà trong đó có con người. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số nhà khoa học đã nói tới khả năng tồn tại các hình thái cơ thể ở dạng “sóng” có khả năng giao tiếp với các nhà ngoại cảm. Sau đây là vài tư liệu liên quan đến các cơ thể “sóng” giả định đó.

Qua nhà ngoại cảm Jack Pursel

Jack Pursel đã giao tiếp với sinh thể sóng (gọi tắt là “nguồn”) tên là Lazaris thuộc “tầng trời cao” và thu được đoạn đối thoại đáng chú ý.
Câu hỏi: Ngài Lazaris có thể mô tả cho chúng tôi biết cuộc sống của mình trong một ngày được không?
Lazaris: Trước hết, chúng tôi không có khái niệm “ngày”. Nhưng ít hay nhiều, chúng tôi luôn ở trạng thái “bành trướng”. Chúng tôi hoàn toàn không có biên giới về hình thể. Chúng tôi biết cái bắt đầu và cái kết thúc của mình, mặc dù chúng chẳng có một hình dạng nào…
Tuy nhiên, chúng tôi có thể tự mô tả như một hiện tượng bành trướng và thu hẹp liên tục về năng lượng… Dùng hình tượng tương tự có thể nói rằng, chúng tôi là những “điểm loé sáng”. Chúng tôi tự gọi mình là những tia loé về ý thức… Từ lâu chúng tôi đã như thế, sẽ như thế, luôn bành trướng kiến thức của mình, thu thập tư liệu, nâng cao khả năng nhìn xuyên sâu sự vật của mình, thu thập các dao động và biến chúng thành của mình. Chúng tôi luôn có mặt khắp nơi, đồng thời không có mặt tại bất cứ đâu.
Chúng tôi “làm” gì? Nếu nói theo ngôn ngữ của các ông thì chúng tôi chỉ để 1% năng lượng của mình để dành cho các tương tác với cõi vật lý. Chúng tôi còn làm việc với sinh thể của các cõi ý thức khác không thuộc cõi vật lý… Họ có thể bành trướng và tiếp tục bành trướng vì họ có thể thu thập kinh nghiệm nhiều hơn.
Chúng tôi cũng hoạt động theo phương thức dùng năng lượng. “Ngày” của chúng tôi là tràn đầy sự sáng tạo về tư tưởng và cảm giác. Ngoài ra, chúng tôi còn tạo các Vũ trụ, các hệ Mặt trời, tạo một số Thiên hà bằng khí.
Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã cô đặc tư tưởng và cảm giác, tiếp đến đặt chúng trên những nơi nào đó trong cõi vật lý của thực tại. Chúng tôi cũng tương tác với những sinh thể đồng loại. Về phương diện này, chúng tôi không cô độc. Thực tại phi vật lý tồn tại nhiều hơn là thực tại vật lý… Nơi cõi chúng tôi đâu đâu cũng thanh lịch. Nếu ai đó trong chúng tôi đang hoạt động thông tin thì đồng loại của chúng tôi khỏi phải làm… Chúng tôi sử dụng một phần “ngày” của mình để tương tác, để hoà nhập ý thức này với ý thức nọ. Trong thực tại của chúng tôi, tất cả sự tương tác đều diễn ra trong im lặng. Chúng tôi không có miệng và lời để nói, chúng tôi chỉ tạo ra tư tưởng.
Câu hỏi: Xin cho biết cơ chế liên hệ của ngài với nhà ngoại cảm?
Lazaris: Chúng tôi sáng tạo ra tư tưởng. Tiếp đến, chúng tôi tung các tư tưởng đó xuyên qua các cõi khác nhau của thực tại theo mọi phương hướng. Thông thường, các ông vẫn nói về “trên” và “dưới”. Khi chúng tôi nói hướng các tư tưởng về phía “dưới” thì có ngụ ý chỉ phía có các cõi vật chất đặc hơn. Các tư tưởng như vậy đi vào các cõi vật chất ngày càng đặc hơn, sau đó đi xuyên qua sao Syrius là sao rất thích hợp với cõi vật lý của các ông, cuối cùng chúng đi vào cõi vật lý Trái đất.
Ghi chú: Syrius là sao sáng nhất của chòm sao Canis Major, ở cách Trái đất khoảng 8,5 năm ánh sáng, nó sáng hơn Mặt trời khoảng 20 lần.

Qua nhà ngoại cảm Dawn Hill
Nguồn: Tần số cộng hưởng mà chúng tôi sử dụng không thể phù hợp với các giác quan vật lý của các ông. Để các ông có thể bắt được tần số của chúng tôi cần phải có 15-20 mắt xích biến đổi, mặc dù không cần một khoảng thời gian cần thiết nào. Khái niệm “thời gian” không có ở cõi khác. Tất cả đều là “hiện tại”!

Qua nhà ngoại cảm Ruth Norman
Nguồn: Sức mạnh trí tuệ nằm ngoài ngũ quan của các ông. Các ngũ quan đó chỉ ở trong một băng tần số rất thấp so với dải tần số xuất phát từ chúng tôi. Bởi vậy, cần phải sử dụng một công cụ đặc biệt cho mục đích giao tiếp giữa các cõi khác nhau. Công cụ này chính là nhà ngoại cảm. Họ có khả năng bắt được các tần số của chúng tôi.

Qua nhà ngoại cảm Ọlwood Babitt
Nguồn: Tôi tự ví mình như một miếng gỗ tăng âm, sử dụng cho mọi tần số và đi xuyên qua Vũ trụ. Tôi đi vào máy điện toán của công cụ đó là nhà ngoại cảm Ọlwood Babitt, tôi chọn từ nào cần thiết để tạo nên các biểu hiện của năng lượng. Tôi tự so sánh mình với các tia vũ trụ của các ông. Tôi đang là một năng lượng sơ cấp để bành trướng sức mạnh của Tâm linh. Các sóng đó hoặc bành trướng hoặc co lại tuỳ theo suy nghĩ của các ông.

Qua nhà ngoại cảm Gabriele Wittex
Nguồn: Tâm linh muốn đàm thoại với các con bằng cách sử dụng ngôn ngữ của cõi Trần… Tâm linh chảy vào trong công cụ (nhà ngoại cảm) để soi sáng các tế bào não, tại đó sẽ soi sáng một âm dao động với tần số ánh sáng… Công cụ có thể ghi nhận chỉ một phần của Chân lý tại một đôi lúc nào đó mà thôi, bởi vì con người không phải lúc nào cũng giao tiếp được với ánh sáng, với Tâm linh… Con người chưa được chiếu sáng toàn bộ.

Qua nhà ngoại cảm Jean Houston
Nguồn: Chúng tôi nghĩ rằng, Vũ trụ chứa đầy trí tuệ. Một số trí tuệ đó đã được biểu hiện. Số khác chưa được biểu hiện, nhưng chắc chắn cuối cùng không một trí tuệ nào là không được biểu hiện. Những trí tuệ đó có cấu trúc nhiều chiều Âm hay chúng đi từ các lỗ đen đến các chiều Âm nào đó. Chúng tôi cho rằng, mọi vật thể đều có cấu trúc mẫu hình, những cái mà các ông hiểu là biểu hiện. Nếu đó là những biểu hiện protein, máy tính hay một chất hoá học thì chúng tôi thấy có vấn đề (?). Nếu đó là những biểu hiện ở dạng tần số thì thậm chí chúng không tồn tại trong không gian và có thể không có cả thời gian (?).

Qua nhà ngoại cảm Arthur Findlay
Nguồn: Trong thế giới vật chất của các ông mà chúng tôi đang hoạt động, chúng tôi chỉ chọn ý thức tương ứng với một băng tần số tương đối thấp. Trong lúc đó, tại cõi Ọtheric (ở đây cũng có sự sống) thì ý thức lại tương ứng với một băng tần số cao hơn. Trong cõi Ọtheric này, sự sống cũng đủ khả năng hoạt động khi được giải phóng khỏi vật chất cũng như khi phải mặc cái áo vật chất.

Qua nhà ngoại cảm Jose Stevens
Nguồn: Có một loại tác động quan trọng và một loại đối thoại qua một cái chắn có khả năng thấm thấu. Và hiện tượng ngoại cảm không gì khác là kỹ năng phát ra một tần số cao, sao cho thông tin có thể đi qua cái chắn đó. Thông thường, các hiện tượng ngoại cảm xảy ra như sau: tăng tần số của bình diện vật lý và giảm tần số của bình diện phi vật lý để hai loại tần số đó có thể gặp nhau được.

 

theo  kynguyentamlinh.com

Trả lời