Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Dưới đây là dự báo thời tiết trong 10 ngày tới của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn, mời các bạn cùng tham khảo.

Dự báo thời tiết ngày 3/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 3/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 4/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 4/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 5/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 5/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 6/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 6/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 7/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 7/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 8/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 8/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 9/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 9/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 10/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 10/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 11/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 11/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 12/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 12/10/2017.

Nội dung tự động từ phần mềm máy tính. Nguồn: Bài gốc

Nội dung cùng danh mục