Không thể nhịn cười với những màn bóc tách đồ ăn của các nàng tấm rảnh việc nhất hệ mặt trời

Mỗi người có cách ăn ngô riêng, người thì đưa cả bắp lên miệng ăn vài miếng là hết, người thì nhặt từng hạt để ăn nhưng cái cách tách rồi xếp hạt “chuẩn không cần chỉnh” thế này thì đúng là hiếm có khó tìm.

Nội dung tự động từ phần mềm máy tính. Nguồn: Bài gốc

Nội dung cùng danh mục