Những yếu tố tạo nên sức mạnh hủy diệt của bão nhiệt đới

Bão nhiệt đới được phân loại dựa theo tốc độ gió. Đây là yếu tố tạo ra sức tàn phá lớn nhất của cơn bão ngoài lũ lụt.

Bão nhiệt đới bắt nguồn từ vùng nước nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.
Bão nhiệt đới bắt nguồn từ vùng nước nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

Những cơn bão nhiệt đới ngày càng mạnh lên do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Những cơn bão nhiệt đới ngày càng mạnh lên do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Bão nhiệt đới được phân loại theo tốc độ gió.
Bão nhiệt đới được phân loại theo tốc độ gió.

Hầu hết thiệt hại gây ra bởi những cơn bão là do tốc độ gió.
Hầu hết thiệt hại gây ra bởi những cơn bão là do tốc độ gió.

Nội dung tự động từ phần mềm máy tính. Nguồn: Bài gốc