Sự sống trong xác chết 17 ngày

Khi tiếp cận tử thi đã chết 17 ngày, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Pasteur phát hiện các tế bào gốc vẫn “sống”, và đây chưa phải giới hạn tồn tại cuối cùng của chúng.

Tế bào gốc vẫn tiếp tục sống trong cơ thể đã chết 17 ngày.
Tuy nhiên, những tế bào này thường rất hiếm, ít xuất hiện trong các mẫu mô của bệnh nhân và rất khó phân biệt với các loại tế bào khác. Vì vậy, các nhà khoa học đang nghiên cứu các phương pháp mới để tạo ra tế bào gốc và cải thiện khả năng tồn tại của nó.
Tế bào gốc là tế bào nền móng mà từ đó các loại tế bào của cơ thể người được tạo ra. Đây là một đặc tính vô cùng giá trị trong điều trị bệnh.

Những tế bào gốc ở xác người tìm thấy đều ở dạng “ngủ đông”, hoạt động trao đổi chất giảm mạnh. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện tế bào gốc có khả năng ngủ đông lâu như vậy.
Các nhà nghiên cứu phỏng đoán, hoặc hóa chất xuất hiện sau khi chết hoặc mức độ oxy và dưỡng chất thấp trong xác hoặc kết hợp tất cả nhân tố trên có thể làm cho tế bào gốc rơi vào tình trạng ngủ đông, giúp chúng tồn tại hàng tuần.
Việc hiểu sâu về trạng thái “ngủ đông” này có thể tạo ra những cách thức mới giúp tế bào gốc tồn tại lâu hơn, phục vụ cho mục đích chữa trị.
Nguồn Vietnamnet

Nội dung cùng danh mục

Trả lời