Video: Giải pháp chống ngập lụt đô thị không cần cống thoát nước

Trong hệ sinh thái tự nhiên, nước mưa bị đất và thực vật hấp thụ. Phần lớn sau đó bay hơi và phần còn lại ngấm sâu hơn vào lòng đất. Nước bay hơi làm mát môi trường xung quanh. Các thành phố phá hỏng hệ thống này. Nước mưa không thể ngấm qua bê tông, bị chảy xuống cống dẫn nước.

Các tòa nhà được phủ cây xanh trên mái nhà và bên ngoài.
Các tòa nhà được phủ cây xanh trên mái nhà và bên ngoài.

Thành phố bọt biển bắt chước chu kỳ nước tự nhiên, giữ nước mưa ở nơi nó rơi xuống. Các tòa nhà được phủ cây xanh trên mái nhà và bên ngoài.

Xuống đến mặt đường phố, đất ngập nước đô thị và các mương hai bên đường gọi là Swales, có chức năng thấm và giữ nước, giúp thành phố luôn mát mẻ, có thể chống ngập lụt và tự làm mát môi trường xung quanh vào mùa hè bằng cách bắt chước thiên nhiên.

Nội dung tự động từ phần mềm máy tính. Nguồn: Bài gốc